نحوه کسب امتیاز

نحوه کسب امتیاز و دریافت کد تخفیف از آناناس

  • عضویت در سایت و انجام اولین خرید : 10 امتیاز
  • معرف (بازاریاب) 10 امتیاز. فرد معرفی شده 10 درصد تخفیف در خرید اول
  • کامنت و ارسال نظ تایید شده بعد از هر خرید : 5 امتیاز
  • کامنت و ارسال نظر بدون خرید هر کامنت : 1 امتیاز
  •  کد تخفیف 10 درصد بعد از هر سبد خرید یک میلیونی (ماهانه یک بار)
  • هر 10 هزار تومان خرید: 1 امتیاز
  • هر امتیاز معادل ارزش 1000 تومان در تبدیل به کیف پول
  • 20 امتیاز لازم برای هر بار چرخاندن گردونه

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.